아르메니아
아르메니아 > 음악 TV > 엔터테인먼트 TV
Դար 21, հայկական երաժշտական-ժամանցային հեռուստաընկերություն, հեռարձակումը սկսվել է 1998 թվականին։ Երկար ժամանակ հեռարձակում էր Eurosport հեռուստաալիքի հաղորդումները։ 2002 թ. սկսած սկսեց հեռարձակել...
아르메니아 > 지역 TV
Ա 1 պլյուս, հայկական մասնավոր տեղական և միջազգային լրատվական-վերլուծական ուղղվածության հեռուստաընկերություն, հիմնվել է «Մելտեքս» ՍՊԸ կողմից, եթերային հեռարձակումը սկսվել է 1993 թվականին 37-րդ...
아르메니아 > 지역 TV
ALT TV - ადგილობრივი ტელევიზია...
아르메니아 > 지역 TV
Ankyun+3 - ადგილობრივი ტელევიზია...
아르메니아 > 공공 TV
Հայկական երկրորդ հեռուստաալիք կամ հ2, հայկական հեռուստաընկերություն, հեռարձակումը սկսվել է 1999 թվականին։ 2001 թ. փետրվարի 2-ին ստացել է լիցենզիա, ըստ որի կարողացել է հեռարձակումը տարածել Հայաստանի...
아르메니아 > 공공 TV
Armenia TV (Արմենիա հեռուստաընկերություն) is an Armenian TV channel that was established shortly after the formalization of the independent Armenia. The station was set up in 1997 by two children of...
아르메니아 > 공공 TV
Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն (Առաջին ալիք), հայկական հանրային հեռուստաընկերություն. Հիմնադրվել է 1955 թվականի սեպտեմբերի 5-ին....
아르메니아 > 뉴스 TV
Արմնյուզը հայկական շուրջօրյա լրատվական հեռուստաընկերություն է։ Հեռարձակումը սկսել է 2001 թ. հոկտեմբերի 31-ին 39 դեցիմետրային հաճախականությամբ: Երկար ժամանակ հեռարձակել է Եվրոնյուզ եվրոպական լրատվական...
아르메니아 > 지역 TV
Armenian Russian Television Network (ARTN hereafter) is the first largest Armenian Television network in the United States based on programming, viewership and coverage. Launched on 1985 as Russian...
아르메니아 > 지역 TV
Արցախի Հանրային Հեռուստառադիոընկերություն, Արցախի հեռուստաընկերություն։ Եթեր է հեռարձակվում 1988 թվականի հունիսի 1-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքում։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում...
아르메니아 > 공공 TV
ATV, հայկական ժամանցային հեռուստաընկերություն, հեռարձակումը սկսվել է 2010 թվականին, փոխարինելով լիցենզիան ավարտված Արմենակոբ հեռուստաալիքին: 2012 թ.-ից Պանարմենիան մեդիա գրուպի անդամ է: Հայաստանի...
아르메니아 > 지역 TV
«Ֆորտունա» մարզային հեռուստաընկերությունը Լոռու մարզում միակն է, որի եթերը ծածկում է գրեթե բոլոր համայնքները: Այն այսօր ունի լրատվական, վերլուծական, ժամանցային և այլ հեռուստահաղորդումներ: Հանրությանը...
아르메니아 > 지역 TV
ԳԱԼԱ Հ/Ը հիմնադրվել է 2005թ.-ին՝ որդեգրելով մեկ կարևոր սկզբունք. լինել անկախ, օբյեկտիվ: ԳԱԼԱ-ն սկսեց իր գործունեությունը՝ հետևելով հեռուստաբիզնեսի կանոններին, այն է. թյուրիմացության մեջ չգցել իր...
아르메니아 > 지역 TV
Geghama TV - Գեղարքունիքի մարզային վերգետնյա հեռարձակող հեռուստաընկերություն...

   국가

 • マリ マリ
 • 가나 가나
 • 가봉 가봉
 • 가이아나 가이아나
 • 감비아 감비아
 • 과테말라 과테말라
 • 괌
 • 그레나다 그레나다
 • 그루지야 그루지야
 • 그리스 그리스
 • 그린란드 그린란드
 • 기니 기니
 • 기니 비사우 기니 비사우
 • 나미비아 나미비아
 • 나우루 나우루
 • 나이지리아 나이지리아
 • 남아프리카 남아프리카
 • 네덜란드 네덜란드
 • 네팔 네팔
 • 노르웨이 노르웨이
 • 뉴질랜드 뉴질랜드
 • 니제르 니제르
 • 니카라과 니카라과
 • 대만 대만
 • 대한민국 대한민국
 • 덴마크 덴마크
 • 도미니카 공화국 도미니카 공화국
 • 독일 독일
 • 라오스 라오스
 • 라이베리아 라이베리아
 • 라트비아 라트비아
 • 러시아 제국 러시아 제국
 • 레바논 레바논
 • 레소토 레소토
 • 루마니아 루마니아
 • 룩셈부르크 룩셈부르크
 • 르완다 르완다
 • 리비아 리비아
 • 리투아니아 리투아니아
 • 리히텐슈타인 리히텐슈타인
 • 마다가스카르 마다가스카르
 • 마르티니크 마르티니크
 • 마샬 군도 마샬 군도
 • 마카오 마카오
 • 마케도니아 마케도니아
 • 말라위 말라위
 • 말레이시아 말레이시아
 • 멕시코 멕시코
 • 모나코 모나코
 • 모로코 모로코
 • 모리셔스 모리셔스
 • 모리타니 모리타니
 • 모잠비크 모잠비크
 • 몬테네그로 몬테네그로
 • 몰도바 몰도바
 • 몰디브 몰디브
 • 몰타 몰타
 • 몽골 몽골
 • 미국 미국
 • 미얀마 미얀마
 • 바누아투 바누아투
 • 바레인 바레인
 • 바베이도스 바베이도스
 • 바티칸 궁전 바티칸 궁전
 • 바하마 바하마
 • 방글라데시 방글라데시
 • 버뮤다 버뮤다
 • 베냉 베냉
 • 베네수엘라 베네수엘라
 • 베트남 베트남
 • 벨기에 벨기에
 • 벨라루스 벨라루스
 • 벨리즈 벨리즈
 • 보스니아 헤르체고비나 보스니아 헤르체고비나
 • 보츠와나 보츠와나
 • 볼리비아 볼리비아
 • 부룬디 부룬디
 • 부키 나 파소 부키 나 파소
 • 부탄 부탄
 • 북한 북한
 • 불가리아 불가리아
 • 브라질 브라질
 • 브루나이 브루나이
 • 사모아 사모아
 • 사우디 아라비아 사우디 아라비아
 • 산 마리노 산 마리노
 • 살바도르 살바도르
 • 상투 메 프린시 페 상투 메 프린시 페
 • 세네갈 세네갈
 • 세르비아 세르비아
 • 세이셸 세이셸
 • 세인트 루시아 세인트 루시아
 • 세인트 빈센트 그레나딘 세인트 빈센트 그레나딘
 • 세인트 키츠 네비스 세인트 키츠 네비스
 • 소말리아 소말리아
 • 솔로몬 제도 솔로몬 제도
 • 수단 수단
 • 수리남 수리남
 • 스리랑카 스리랑카
 • 스와질란드 스와질란드
 • 스웨덴 스웨덴
 • 스위스 스위스
 • 스코틀랜드 스코틀랜드
 • 스페인 스페인
 • 슬로바키아 슬로바키아
 • 슬로베니아 슬로베니아
 • 시리아 시리아
 • 시에라 리온 시에라 리온
 • 싱가포르 싱가포르
 • 아랍 에미리트 아랍 에미리트
 • 아루바 아루바
 • 아르메니아 아르메니아
 • 아르헨티나 아르헨티나
 • 아이보리 해안 아이보리 해안
 • 아이슬란드 아이슬란드
 • 아이티 아이티
 • 아일랜드 아일랜드
 • 아제르바이잔 아제르바이잔
 • 아프가니스탄 아프가니스탄
 • 안도라 안도라
 • 알바니아 알바니아
 • 알제리 알제리
 • 앙골라 앙골라
 • 앤티가 바부 다 앤티가 바부 다
 • 앵 귈라 앵 귈라
 • 에리트레아 에리트레아
 • 에스토니아 에스토니아
 • 에콰도르 에콰도르
 • 에티오피아 에티오피아
 • 영국 영국
 • 영국령 버진 아일랜드 영국령 버진 아일랜드
 • 예멘 아랍 공화국 예멘 아랍 공화국
 • 오만 오만
 • 오스트리아 오스트리아
 • 온두라스 온두라스
 • 올란드 제도 올란드 제도
 • 요르단 요르단
 • 우간다 우간다
 • 우루과이 우루과이
 • 우즈베키스탄 우즈베키스탄
 • 우크라이나 우크라이나
 • 이라크 이라크
 • 이란 이란
 • 이스라엘 이스라엘
 • 이집트 이집트
 • 이탈리아 이탈리아
 • 인도 인도
 • 인도네시아 인도네시아
 • 일본 일본
 • 자메이카 자메이카
 • 잠비아 잠비아
 • 적도 기니 적도 기니
 • 중국 중국
 • 중앙 아프리카 공화국 중앙 아프리카 공화국
 • 지부티 지부티
 • 지브롤터 지브롤터
 • 짐바브웨 짐바브웨
 • 차드 차드
 • 체코 공화국 체코 공화국
 • 칠레 칠레
 • 카메룬 카메룬
 • 카보 베르데 카보 베르데
 • 카자흐스탄 카자흐스탄
 • 카타르 카타르
 • 캄보디아 캄보디아
 • 캐나다 캐나다
 • 케냐 케냐
 • 케이맨 제도 케이맨 제도
 • 코스타리카 코스타리카
 • 콜롬비아 콜롬비아
 • 콩고 공화국 콩고 공화국
 • 콩고 민주 공화국 콩고 민주 공화국
 • 쿠바 쿠바
 • 쿠웨이트 쿠웨이트
 • 쿡 제도 쿡 제도
 • 크로아티아 크로아티아
 • 키르기스스탄 키르기스스탄
 • 키리바시 키리바시
 • 키프로스 키프로스
 • 타지키스탄 타지키스탄
 • 탄자니아 탄자니아
 • 태국 태국
 • 터키 터키
 • 토고 토고
 • 통가 통가
 • 투르크 메니스탄 투르크 메니스탄
 • 투발루 투발루
 • 튀니지 튀니지
 • 트리니다드 토바고 트리니다드 토바고
 • 티모르 동양 티모르 동양
 • 파나마 파나마
 • 파라과이 파라과이
 • 파키스탄 파키스탄
 • 파푸아 뉴기니 파푸아 뉴기니
 • 팔라우 팔라우
 • 페로 제도 페로 제도
 • 페루 페루
 • 포르투갈 포르투갈
 • 포클랜드 제도 포클랜드 제도
 • 폴란드 폴란드
 • 프랑스 프랑스
 • 프랑스 령 기아나 프랑스 령 기아나
 • 프랑스 령 폴리네시아의 프랑스 령 폴리네시아의
 • 피지 피지
 • 핀란드 핀란드
 • 필리핀 제도 필리핀 제도
 • 헝가리 헝가리
 • 호주 호주
 • 홍콩 홍콩